Kommenteeri

Uskumused meie elus

Uskumused on nagu uduloor - me ei näe ennast ega oma elu reaalselt, vaid me näeme moonutatult. Ühel hetkel kui see loor langeb, siis võib üllatus olla väga suur. Kas tõesti ma elasin sellist elu, kas tõesti ma lasksin sellisel uskumusel oma elu juhtida!?


Meie alateadvuses on peidus väga palju erinevaid mõttemustreid ehk uskumusi - osad on meid toetavad ehk positiivsed ja teised on piiravad ehk negatiivsed. See kõik kokku ongi meie "ülesehitus", meie identiteet. Uskumusi võib jagada nelja kategooriasse, lähtuvalt sellest, mis ajast nad pärit on. Kuna meie lapsepõlv on ajaliselt meile kõige lähem periood, siis ilmselgelt on enamus uskumusi pärit sellest ajast. Need võivad kujuneda välja erineval moel. Kas me kuuleme oma vanemaid neid tõekspidamisi kordamas või me näeme teatud situatsiooni ja teeme oma lapseajuga sellest oma järelduse. Kurb on, et lapse tehtud järeldus ei pruugi olla õige, aga kuna see on uskumusena juba salvestunud alateadvusesse, siis võib see inimest mõjutada ka täiskasvanuna. Ja nii ongi meie elus tavaline situatsioon, et me mõistusega soovime midagi, aga tegelikult "otsustab" selle soovi täitumise hoopis alateadvuses olev uskumus. Nii et võiks öelda meie elu boss on hoopis meie alateadvus :)

Järgmine suur ports uskumusi tuleb meie esivanematelt. Need võivad alguse saada mitu-mitu põlvkonda tagasi ja antakse edasi vanematelt lastele ning nemad annavad omakorda edasi oma lastele. Sinna võivad kuuluda suhtumine töösse, rahasse, eneseväärtustamise teemad. Samuti paljud haigused, mis korduvad põlvkondade kaupa, on seotud mõne tuumuskumusega.

Kummalised hirmud võivad viidata sellele, et need on tekkinud eelmiste elude jooksul. Olles hingena kehastunud palju kordi, võib juhtuda, et mõnes eelnevas elus jäid mõned õppetükid lõpuni tegemata ja me võtsime need energeetilisel kujul sellesse ellu kaasa. Siia alla võivad kuuluda usside, ämblike, näriliste, kõrguse ja kinniste ruumide kartused. Samuti mingid veidrad kartused, mida on raske mõistusega seletada, miks ma seda kardan. Neid uskumusi on hea kontrollida küsimusega, kas mul selles elus on olnud sellist situatsiooni ka varem. Kui ei, siis on tegemist mõne eelnevast kehastusest pärit kogemusega.

Kõige kergemini äratuntavad on ühiskonnast pärit uskumused. Need võivad käsitleda poliitilisi, usulisi tõekspidamisi. Vähegi eneseteadlik inimene suudab selles kategoorias endale ise valida sobivad tõekspidamised ja nendele kindlaks jääda.

On tore, kui oled kasvanud keskkonnas, kus on sind teadlikult osatud väestada positiivsete uskumustega. Aga kuna me kehastume siia maailma saamaks erinevaid kogemusi, siis oleme ka oma vanemad ja suguvõsa valinud selle järgi, et nendelt saadud saboteerivad uskumused oleks meile kui teeviidad meie edasisel eluteel. Need on meie õppetundide suunaviidad, mis juhivad meid tegema muutusi oma alateadvuses, et elada seda elu, mida meie hing tõeliselt tahab elada.

Hea on teada, et takistavaid uskumusi on võimalik muuta. Olles teadlik oma eesmärgist, mille suunas tahetakse liikuda, saame alateadvusest üles otsida uskumused, mis võivad edasiliikumist takistada. Ja need siis erinevate tehnikate abil ringi muuta.

Lisa kommentaar

Email again: